Modtag notifikationer om ordreændringer, chatkommunikation og nye beskeder.
Afvis
Tillad
Kontaktløs flisebutik
Valgte kriterier: 0
(161)
  (4277)

   Generelle salgsbetingelser

   De aktuelle Generelle salgsbetingelser gælder salget af produkter og derfor også de tjenesteydelser, der ydes via hjemmesiden, hvor Tile.Expert Ltd (registreringsnr.: C75738, VAT-nr.: DK13181950; registreret kontor: Suite 1, Sterling Building Enrico Mizzi Street, TA' XBIEX XBX 1453 MALTA) optræder som Sælger.

   1 Indhold

   1.1 Sælgeren varetager fragt af Varerne (fliser) til Køberen, og Køberen varetager modtagelsen af Varerne og betalingen for de nævnte Varer til Sælgeren i overensstemmelse med betingelserne herfor.

   2 Information i relation til varer

   2.1 Information om serien af Varer, der sælges via Sælgerens hjemmeside, findes på Sælgerens hjemmeside.

   Alle ordrer er afhængige af tilgængelighed.

   3 Ordreindgivelse

   3.1 Køberen indgiver en ordre via Sælgerens hjemmeside.

   4 Pris

   4.1 Alle priser på webstedet er angivet i danske kroner inklusive moms og eksklusive fragtomkostninger. Alle priser er endelige. Den samlede ordreværdi, der består af den endelige pris på varerne og fragtomkostninger, fastsættes i køberens indkøbsvogn.

   5 Betaling

   5.1 Køberen betaler på forhånd Sælgeren 100 % af det samlede forfaldne beløb via en af følgende betalingsmetoder: kreditkort, bankoverførsel, remburs eller Paypal. Derefter vil de nævnte Varer blive sendt af Sælgeren til Køberen.

   Hvis betalingen udføres via bankoverførsel, downloader Køberen den relevante faktura med angivelse af Sælgerens bankoplysninger fra indkøbsvognen eller får fakturaen sendt til dennes E-mailadresse.

   6 Levering

   6.1 Når modtagelsen af betalingen er bekræftet, leveres de Varer, der er bestilt af Køberen, til den adresse, der er angivet af Køberen ved indgivelse af ordren.

   6.2 Leveringstidspunktet vil blive angivet på proformafakturaen.

   6.3 Rettighederne til Varerne og risikoen for beskadigelse af Varerne overføres til Køberen, når leveringen er fuldført, dvs. så snart Varerne ar leveret af Sælgeren på den angivne adresse.

   6.4 Varerne leveres til den adresse, som er anført i den respektive ordre, med en lastbil, der er udstyret med en løfteenhed. Varerne læsses af ved kantstenen på den angivne leveringsadresse. Hvis fragtomkostningerne omfatter levering med en lastbil, som ikke er udstyret med en løfteenhed, informerer en specialist fra Sælgerens Kundesupport Køberen herom inden ordrebekræftelsen. Hvis Køberen beslutter selv at arrangere aflæsning af Varerne fra lastbilen, skal Køberen kontakte en specialist fra Sælgerens Kundesupport for at få genberegnet fragtomkostningerne og få at vide, om der er en difference.

   6.5 Når Varerne bliver leveret, skal Køberen kontrollere dem visuelt. Hvis der er optræder skader på emballagen, skal Køberen beskrive dette på følgeseddelen. Når det er nødvendigt, skal fragtfirmaets repræsentant vente, indtil Varerne er pakket ud og kontrolleret. Hvis der forekommer defekte Varer, skal Køberen inden for 30 kalenderdage informere specialisten hos Kundesupport derom og indlevere en kopi af fragtseddelen og fotos af alle defekte Varer, sådan som de blev leveret. Der er ikke behov for at returnere de defekte fliser med fragtfirmaet.

   7 Ansvar

   7.1 Sælgeren vil refundere omkostningerne til de Varer, der er blevet beskadiget eller er gået tabt under transporten, samt relevante pro rata-fragtomkostninger, eller vil vederlagsfrit erstatte eventuelle Varer, som er blevet beskadiget eller er gået tabt under transporten, såfremt:

   7.1.1 Køberen indsender en skriftlig underretning om en sådan skade eller et sådant tab af Varerne inden for 72 timer efter leveringen.

   7.1.2 Køberen kan fremvise en kopi af et dokument til Sælgeren, som bekræfter modtagelsen af Varerne, med beskrivelse af skaderne på Varerne samt fotos af alle beskadigede Varer.

   8 Annullering af ordre

   8.1 Køberen er til enhver tid og af enhver årsag berettiget til at annullere en ordre inden for 30 kalenderdage efter modtagelsen af Varerne. Køberens ret til at annullere ordren udløber imidlertid efter denne periode på 30 dage.

   8.2 Køberen er erstatningsansvarlig for enhver reduktion af Varernes værdi som følge af håndteringen af Varerne på enhver anden måde end den, der kræves ud fra Varernes egenskaber og tekniske specifikationer.

   8.3 Under hensyntagen til, at fliserne leveres med en bestemt transportform, vil enhver refundering udelukkende omfatte Varernes pris i tilfælde af en ordreannullering. Forsendelsesomkostningerne til returnering af varerne kan ikke refunderes.

   9 Forsinkelser eller mangler

   9.1 Sælgeren er ikke erstatningspligtig over for Køberen, hvis Sælgeren bliver forhindret eller forsinket i at opfylde sine forpligtelser over for Køberen som følge af enhver årsag, der med rimelighed kan betragtes som uden for Sælgerens kontrol, herunder (uden begrænsning): force majeure, eksplosion, oversvømmelse, brand eller ulykke, krig eller civile uroligheder, strejke, aktioner eller afbrydelse af arbejdet inden for industrien, enhver form for intervention fra myndighederne, en tredjeparts handling eller udeladelse, fejl begået af Sælgerens leverandør(er), Køberens angivelse af fejlagtig leveringsadresse eller manglende underretning af Sælgeren om ændring af adressen.

   9.2 Sælgeren skal informere Køberen om enhver sådan uforudset hændelse eller force majeure inden for syv dage efter dens optræden og skal aftale en ny leveringsdato med Køberen, så snart den relevante hændelse er overstået. Hvis disse omstændigheder eller hændelser fortsætter ud over en periode på to uger, er Køberen berettiget til at annullere ordren.

   10 Vores kontaktoplysninger

   Tile.Expert Ltd, postadresse: Suite 1, Sterling Building Enrico Mizzi Street, TA' XBIEX XBX 1453 MALTA; E-mail: extra@tile.expert.