Otrzymuj powiadomienia o modyfikacjach zamówień, komunikacji na czacie i nowych wiadomościach.
Nie zgadzam się
Zgadzam się
Bezdotykowy sklep z płytkami
(3830)
  (159)
   Pokazać
   Wybrane kryteria: 0

   Ogólne warunki sprzedaży

   Pytania i odpowiedzi Subskrybuj

   Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują sprzedaż produktów, a zatem obowiązują dla usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej, gdzie firma Tile.Expert Ltd (numer rejestracyjny: C75738, NIP: PL5263410258 ; adres siedziby: Suite 1, Sterling Building Enrico Mizzi Street, TA' XBIEX XBX 1453 MALTA) działa jako sprzedawca.

   1 Przedmiot warunków ogólnych

   1.1 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Towar (płytki), a Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru i dokonania płatności za te towary do Sprzedającego zgodnie z warunkami Regulaminu.

   2 Informacje dotyczące towarów

   2.1 Informacje na temat asortymentu towarów sprzedawanych za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego.

   Wszystkie zamówienia są realizowane, jeśli produkt jest dostępny.

   3 Składanie zamówień

   3.1 Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.

   4 Cena

   4.1 Wszystkie ceny na stronie internetowej podane są w polskich złotych, zawierają VAT i nie zawierają kosztów dostawy. Wszystkie ceny są ostateczne. Całkowita wartość zamówienia, obejmująca ostateczną cenę towaru i kosztu dostawy, jest ustalana w Koszyku Nabywcy.

   5 Płatności

   5.1 Kupujący dokona przedpłatę 100% całkowitej kwoty należnej Sprzedającemu przy użyciu jednej z następujących metod płatności: karty kredytowej, przelewu bankowego, akredytywy lub systemu PayPal. Następnie towar zostaje wysłany przez Sprzedającego do Kupującego.

   Przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym, Kupujący pobiera z koszyka lub wysyła na swój adres mailowy odpowiednią Fakturę ze wskazaniem danych bankowych Sprzedającego.

   6 Dostawa

   6.1 Po otrzymaniu potwierdzenia płatności zamówione przez Kupującego towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

   6.2 Czas dostawy będzie podany w fakturze Proforma.

   6.3 Prawo własności Towaru, jak również i ryzyko uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego po dostawie, czyli po dostarczeniu Sprzedającym Towaru pod wskazany adres.

   6.4 Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany w zamówieniu z wykorzystaniem wyposażonego w urządzenie podnoszące transportu wielkogabarytowego i obejmuje rozładunek Towaru z transportu na drogę pod wskazany adres dostawy. W przypadku, gdy w koszt dostawy wliczony jest przewóz Towaru transportem bez urządzenia podnoszącego, Kupujący zostanie o tym poinformowany przez specjalistę ds.Obslugi Klienta Sprzedającego do momentu potwierdzenia zamówienia. Jeśli Kupujący chce samodzielnie rozładować Towar z pojazdu, musi skontaktować się ze specjalistą ds.Obslugi Klienta przed opłatą zamówienia, aby Sprzedawca dokonał przeglądu kosztu dostawy i poinformował Kupującego, o tym czy zostanie on obniżony.

   6.5 W moment dostarczenia Kupujący musi wizualnie sprawdzić otrzymany ładunek. W razie ujawnienia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania fakt ten należy odnotować w liście przewozowym. W razie potrzeby przedstawiciel firmy transportowej będzie czekał, jeśli należy otworzyć opakowanie dla sprawdzenia całości ładunku. W przypadku uszkodzenia ładunku, Kupujący musi w ciągu 3 (trzech) dni roboczych zawiadomić o tym specjalistę ds.Obslugi Klienta i dołączyć kopię listu przewozowego i zdjęcia Towaru w tym wyglądzie, w którym on był dostarczony oraz wszystkich uszkodzonych płytek. Nie należy wracać uszkodzone płytki przewoźnikowi.

   7 Odpowiedzialność

   7.1 Sprzedawca rekompensuje koszty uszkodzonego lub utraconego towaru w trakcie dostawy i pokrywa proporcjonalnie koszty dostawy lub dokona wymiany takiego towaru, pod warunkiem że:

   7.1.1 Kupujący składa pisemne zawiadomienie o otrzymaniu uszkodzenego Towaru lub utracie Towaru w ciągu 72 godzin od momentu Dostawy.

   7.1.2 Kupujący wydaje Sprzedającemu kopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie Towaru z opisem uszkodzenia Towaru, a także zdjęcia każdego uszkodzonego Towaru.

   8 Anulowanie zamówienia

   8.1 Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia w dowolnym czasie i z dowolnego powodu w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania Towaru. Jednakże prawo Kupującego do anulowania zamówienia wygasa z upływem 14 dni.

   8.2 Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż jest to wymagane na podstawie cech i parametrów technicznych Towaru.

   8.3 Uwzględniając to, że transportowanie płytek dokonuję się specjalnymi transportem, zgodnie z prawem w przypadku zwrotu Towaru rekompensowane Klientowi mogą być jedynie koszty płytek bez kosztów dostawy. W przypadku kiedy Kupujący decyduje zrezygnować z zamówienia i zwrócić postawiony towar, dostawę towaru do magazynu organizuje i opłaca Kupujący.

   9 Opóżnienia lub niewykonanie

   9.1 Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie jakiekolwiek umowy z jakiejkolwiek przyczyny poza jego kontrolą, z powodu siły wyższej, rozumianej w jak najszerszym sensie: klęska żywiołowa, wybuch, powódź, pożar lub wypadek; wojna lub niepokoje społeczne; strajk, akcja protestacyjna lub przestój pracy; wszelkie formy interwencji państwa; akt trzeciej strony lub zaniechania; awaria dostawcy (-ów) Sprzedającego; nadanie przez Kupującego nieprawidłowej informacji dla Sprzedającego dotyczącej adresu dostawy lub nie powiadomienie Sprzedającego o każdej zmianie adresu dostawy.

   9.2 Sprzedawca poinformuje Kupującego o takich zdarzeniach nieprzewidywalnych lub działaniach siły wyższej w ciągu siedmiu dni od wystąpienia zdarzenia, i uzgodzi nowy termin dostawy z Kupującym, po zakończeniu odpowiednich zdarzeń lub okoliczności. W przypadku gdy te okoliczności lub zdarzenia nadal trwają powyżej dwóch tygodni, Kupujący będzie uprawniony do anulowania zamówienia.

   10 Dane kontaktowe

   Tile.Expert Ltd, adres do korespondencji: Suite 1, Sterling Building Enrico Mizzi Street, TA' XBIEX XBX 1453 MALTA; Email: Poland@tile.expert.

   Komentarze