Ontvang notificaties over de bestellingen en nieuwe berichten in de chat.
Weigeren
Toestaan
Contactloos tegelwinkel
Weergeven
Geselecteerde criteria: 0
(164)
  (4064)

   Privacybeleid

   Introductie
    
   Welkom bij het privacybeleid van Tile.Expert Ltd

   Tile.Expert Ltd respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring zal u informeren over hoe wij voor uw persoonlijke gegevens zorgen wanneer u onze website https://tile.expert/ (hierna te noemen als "Website") bezoekt en vertelt u over uw privacy rechten en hoe ze door de wet worden beschermd.

   1. Belangrijke informatie over ons bedrijf

    Doel van dit privacybeleid

    Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe Tile.Expert Ltd uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt wanneer u onze website gebruikt zowel wanneer u gegevens verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of een product koopt.

    Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen geen gegevens over kinderen.

    Het is belangrijk dat u dit privacybeleid samen met andere privacyverklaringen of documenten over de verwerking van gegevens, die we periodiek kunnen verstrekken tijdens het verzamelen of verwerken van uw persoonlijke gegevens, leest, zodat u volledig op de hoogte bent over hoe en waarom wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Dit privacybeleid is een aanvulling op de andere verklaringen en is niet bedoeld om ze te overschrijven.

    Tile.Expert Ltd (hierna te noemen als “wij”, “ons” of “onze”) is verantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens. Ons kantoor bevindt zich op Room 4, Office 18, Block 19, Vincenti Buildings Triq Id-Dejqa VLT 1432 Valletta Malta.

    U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming (FG), de Maltese toezichthoudende autoriteit voor problemen met gegevensbescherming. Echter zouden we het zeer op prijs stellen als u uw zorgen met ons deelt voordat u FG benadert. Neem gerust contact met ons op.

    Wijzigingen in de privacybeleid en verantwoordelijkheid om ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke gegevens

    Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 24/05/2018.

    Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

    Third-party links

    Deze website kan links bevatten naar de websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op die links klikt of die verbindingen inschakelt, kunnen derden partijen gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over de websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

   2. Gegevens die we over u verzamelen

    Onder persoonlijke gegevens of persoonlijke informatie wordt alle informatie over een persoon van waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd verstaan. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).
     
    We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we als volgt hebben gegroepeerd:

    Informatie die u ons geeft: We ontvangen en bewaren alle informatie die u op onze website invult of ons op een andere manier verstrekt. Meestal geeft u informatie door wanneer u zoekt, koopt, post of communiceert met de klantenservice. U verstrekt bijvoorbeeld informatie wanneer u naar een product zoekt, een bestelling plaatst, communiceert met ons via telefoon, e-mail of dergelijke. Als gevolg van deze acties kunt u ons informatie verstrekken zoals uw naam, adres, e-mail en telefoonnummers zowel adressen en telefoonnummers van personen die de bestellingen in ontvangst nemen.

    Informatie die automatisch is overgedragen: We ontvangen en bewaren bepaalde soorten informatie wanneer u met ons communiceert. We gebruiken bijvoorbeeld, net als vele andere websites, 'cookies' en we krijgen hierdoor bepaalde soorten informatie door wanneer u onze website via uw webbrowser bezoekt.

    Informatie van andere bronnen: We kunnen informatie over u van andere bronnen ontvangen en deze toevoegen aan uw account. Bijvoorbeeld wanneer we de aangepaste bezorg- en adresinformatie van onze vervoerders doorkrijgen. We gebruikten deze informatie om de gegevens te corrigeren en uw volgende aankoop of communicatie met u eenvoudiger te maken.
    We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden volgens de wet niet beschouwd als persoonsgegevens omdat deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren met uw persoonlijke gegevens zodat deze direct of indirect u kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.
     
    We verzamelen geen special gegroepeerde persoonlijke gegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van de vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens), noch verzamelen we informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.
     
    Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

    Wanneer we persoonsgegevens bij wet moeten verzamelen, of op basis van een overeenkomst dat we zijn aangegaan en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kan dit ertoe leiden dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld om u van goederen te voorzien). In dit geval zijn we genoodzaakt om uw bestelling te annuleren, maar we zullen tijdig u op de hoogte stellen mocht dit het geval zijn.

   3. Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

    We gebruiken verschillende methodes om gegevens van en over u te verzamelen.

    Informatie die u ons geeft. Dit is informatie over u die u ons geeft wanneer u zoekt, koopt, opmerkingen plaatst, communiceert met de klantenservice of een bestelformulier invult.

    Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens de interactie met onze website kunnen we automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en gebruikspatroon verzamelen. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens door middel van cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Voor meer informatie zie Сookiebeleid.

    Derden of openbaar beschikbare bronnen. We kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van analyse diensten zoals Google (gevestigd buiten de EU) of van onze vervoerders. Deze informatie gebruiken we om onze gegevens te corrigeren zodat uw volgende aankoop of communicatie eenvoudiger wordt.

   4. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens

    We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan. Meestal gebruiken we uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen:
     
    •    Wanneer we een conTract met u aangaan of zijn aangegeaan
    •    Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) waarbij uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.
    •    Wanneer we moeten voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen.

    Als u meer informatie wilt over de specifieke juridische redenen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens dan kunt u onderstaande tabel raadplegen.

    Doel/ ActiviteitType gegevensDe rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens, onder meer op basis van het rechtmatige belang van het bedrijf
    U als zich als een nieuwe klant registreert

    (a) Identiteit

    (b) Contact gegevens

    Uitvoering van een overeenkomst 
    Uw bestelling verwerken en afleveren(a) Identiteit
    (b)Contactgegevens
    (c) Transactie gegevens
    (d) Communicatie
    (a) Uitvoering van een overeenkomst 
    (b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden te innen die aan ons verschuldigd zijn)
    Om de relatie met u te beheren, waaronder:
    (a) U op de hoogte brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid
    (a) Identiteit
    (b) Contactgegevens
    (c) Communicatie
    (a) Uitvoering van een overeenkomst
    (b) Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
    (c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken)
    Om ons bedrijf en website te beheren en te beschermen (o.a. het oplossen van problemen, data-analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) (a) Identiteit
    (b) Contactgegevens
    (c) Technische gegevens
    (a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze bedrijf te beheren, voor de administratie en IT-services, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)
    (b) Noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen
    Om relevante website-inhoud aan u te leveren(a) Identiteit
    (b) Contactgegevens
    (c) Gebruiksgegevens
    (d) Technische gegevens
    Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om ze verder te ontwikkelen, onze bedrijf te en onze marketingstrategie te ontwikkelen)
    Het gebruik van analyse gegevens om onze website, producten / services, klantrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technische gegevens
    (b) Gebruiksgegevens
    Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om klanten die onze producten en diensten kunnen aanschaffen te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf en onze marketingstrategie te ontwikkelen)
   5. Cookies

    U kunt uw browser instellen om alle of sommige cookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer een website cookies plaatst of opent. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van de website kunnen ontoegankelijk worden of niet goed kunnen functioneren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies zie Cookiebeleid.

    Wijziging van doel

    We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, tenzij we redelijkerwijs besluiten om ze voor een ander doel te gebruiken, en dit doel is compatibel met het oorspronkelijke doel. Als meer informatie wil over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem contact met ons op.

    In het geval dat we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een doel dat niet gerelateerd is aan het oorspronkelijke doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen met een indicatie van de juridische gronden voor dergelijke acties.

    Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan is.

   6. Delen van uw persoonelijke gegevens

    Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld aan de hieronder vermelde personen voor de doeleinden uiteengezet in paragraaf 4 hierboven.
     
    1.    Aan derden, bijvoorbeeld aan de vervoerders, om uw goederen af te leveren.
    2.    Aan derden bij verkoop, overdracht of gedeeltelijke of volledige fusie van ons bedrijf of activa. We kunnen ook andere bedrijven kopen of met hen fuseren. Bij wijzigingen kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als in dit pribacybeleid staat vermeld.

    Wij eisen van alle externe partijen dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens garanderen en deze in overeenstemming met de wet gebruiken. Wij staan er niet toe dat derde partijen uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonlijke gegevens voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

   7. Internationale overdrachten

    We delen uw persoonlijke gegevens met onze aannemers voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Dit betekent dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte kunnen worden gedeeld (EER), namelijk naar landen als Russische Federatie, Oekraïne, Wit-Rusland en de Verenigde Staten.

    Wij beschermen uw persoonlijke gegevens en eisen dat bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens alle aannemers dezelfde regels volgen.

    Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij de overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de EER.

   8. Dataveiligheid

    We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gewijzigd, gebruikt of geopend worden op een ongeoorloofde manier of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, tussenpersonen, aannemers en andere derde partijen die het nodig hebben in verband met de taken die zij moeten uitvoeren. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen volgens onze richtlijnen verwerken en zijn onderworpen aan de geheimhoudingsplicht.

    We hebben speciale procedures ingesteld die we gebruiken in geval als er een vermoeden is van schending van de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens. Als dit wettelijk is vastgelegd, zullen we u en de betreffende toezichthoudende instanties op de hoogte stellen van elke mogelijke overtreding.

   9. Dataretentie  

    Hoe lang gebruikt u mijn persoonsgegevens 

    We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang het nodig is om de doelen te bereiken waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, en om te voldoen aan wettelijke vereisten, boekhoudvereisten of rapportagevereisten.

    In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen (recht om vergeten te worden).

    In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat ze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we deze informatie onbeperkt gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

   10. Uw wettelijke rechten

    In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u in bepaalde omstandigheden kunt gebruiken, namelijk:

    а)   Toegang tot uw persoonlijke gegevens aanvragen;
    b)   Persoonlijke gegevens wijzigen;
    c)   Persoonlijke gegevens verwijderen (vergeetrecht);
    d)   De verwerking van uw persoonlijke gegevens weigeren;
    e)   De verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken;
    f)    Persoonlijke gegevens voor gebruik overdragen;
    g)   Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken.

    Neem contact met ons op als u een van de bovenstaande rechten wilt gebruiken.

    Gebruikerlijk zijn er geen kosten aan verbonden

    Toegang tot uw persoonlijke gegevens (evenals de uitvoering van elk relevant recht) is gratis.

    U kunt een overdracht van uw persoonlijke gegevens naar u of naar een derde partij aanvragen. Wij zullen u of de door u gekozen derde partij voorzien van uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt elektronisch formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie, waarbij u aanvankelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik of waar we informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met u te sluiten.

    U kunt de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk gewenst moment intrekken in die gevallen waarin de verwerking van uw persoonlijke gegevens uw toestemming vereist. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvond voorafgaand aan de intrekking van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Als u de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekt, is het mogelijk dat we bepaalde diensten of goederen niet aan u kunnen leveren. In dit geval zullen we u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.